Y Goreuon/Best

Roedd Bryn yn aelod o’r Anglesey Strangers, un o fandiau mwyaf blaenllaw Gogledd Cymru yn y 60au. Mae wedi canu fel unigolyn ers hynny gyda thipyn o lwyddiant, ac wedi recordio dau albym i Fflach. Un o’r caneuon ar y CD yw Cae yn Llawn o Flodau – Field of Flowers – sy’n sôn am drychineb Hillsborough a ffans Clwb Peldroed Lerpwl.

Bryn was a member of the Anglesey Strangers, one of North Wales’s most popular bands in the sixties. He has had a successful solo career since then and recorded two albums for Fflach. Among the songs on the CD is Field of Flowers which is about the Hillsborough tragedy and the fans of Liverpool FC.

Category: Tags: , ,

£9.99