Studio

Studio

Stwdio Fflach

Mae gan gwmni Fflach ei stiwdio recordio ei hun. Ers dros 30 mlynedd mae’r stiwdio wedi cael ei defnyddio i recordio popeth o fandiau roc byw i gorau bach, o grwpiau gwerin acwstig i unawdwyr piano. Gyda soffa gyfforddus, a chymaint o de a choffi ag y gallwch ei yfed, mae’n lle gwych ar gyfer creu a recordio. Gallwn ddarparu hefyd ar gyfer recordio ar leoliad, ac rydym wedi gweithio gyda sawl côr, band pres ac ambell brosiect arall lle bu raid defnyddio eglwys, capel, neuadd bentref a hyd yn oed ystafell fyw mewn tŷ er mwyn cipio perfformiad arbennig.

 

Fflach has its own in house recording studio. For over 30 years the studio has been used to record everything from live rock n roll bands to small choirs, acoustic folk ensembles to solo piano concertos. Complete with comfy sofa and as much tea and coffee as you need its a great space to create and record. We can also cater for location recording having worked with many choirs, brass bands and various other projects where we have had to use churches, chapels, village halls and even domestic living rooms to capture a great performance.

Gwasanaethau recordio

Recordio yn y stiwdio
Cynhyrchu cerddoriaeth
Recordio ar leoliad
Trosleisio
Cymysgu
Mastro
Golygu sain
Dylunio sain
Trosglwyddo o gasét i CD/MP3
Golygu fideo

Recording services

Studio recording
Music production
Location recording
Voice overs
Mixing
Mastering
Audio editing
Sound design
Cassette to CD/MP3 transfers
Video editing

Gwasanaethau eraill

Recordio eich hoff gân ar drac cefndir, yr anrheg delfrydol!
Recordio fideo byw ar gyfer hyrwyddo/youtube/facebook.
Cyfansoddi caneuon (Oes gennych chi eiriau neu alaw yr hoffech eu datblygu?)
Dylunio cloriau
Dyblygu crynoddisgiau

Other services

Record your favourite song to backing track, the perfect gift!
Record a live video for promo/youtube/facebook.
Music lessons (guitar, bass, drums, vocal)
Artwork design
CD duplication

Contact

lee@fflach.co.uk