Fflach Tradd

Sefydlwyd label fflach:tradd yn 1997 fel label arbenigol ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol Gymreig yn bennaf.
The fflach:tradd label was established in 1997 as a specialist label for primarily Welsh traditional music.

Showing 1–12 of 18 results