Songs of the People

Y gantores boblogaidd o Sir Benfro gyda chaneuon fel Ar Hyd y Nos, Llanast a The Lake of Coolfin, wedi eu trefnu gan gyfansoddwyr clasurol – Haydn, Howells, Wilson-Dickson, ap Siôn a Dove. Daw’r caneuon o Gymru, Yr Alban, Iwerddon, Lloegr a’r Amerig.

The popular singer from Pembrokeshire with a CD which includes Ar Hyd y Nos, Llanast and The Lake of Coolfin, arranged by classical composers – Haydn, Howells, Wilson-Dickson, ap Siôn and Dove. Songs are from Wales, Scotland, Ireland, England and America.

£11.99