Hwyr o haf

Mae Côr Meibion Dwyfor wedi bod yn llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Wyl Cerdd Dant. Hwn yw eu hail albwm o dan arweiniad Buddug Roberts gyda sawl cân adnabyddus- Hafan Gobaith, Dail yr Hydref a Bridge Over Troubled Water.

Côr Meibion Dwyfor has been successful at the National Eisteddfod and the Cerdd Dant Festival. This is their second album and are conducted again by Buddug Roberts and has several well-known songs – Hafan Gobaith, Dail yr Hydref and Bridge Over Troubled Water.

Category: Tag:

£11.99