Goreuon Gwenda

Mae hwn yn gasgliad o ganeuon y gantores boblogaidd Gwenda Owen dros sawl blwyddyn o recordio, gan gynnwys y gân a enillodd Cân i Gymru ym 1995, Cân i’r Ynys Werdd,enillodd hefyd yn yr Wyl Ban Geltaidd. Ffefrynnau arall yw Y Ferch o Gefnydfa, Sibrwd y Gair, Mae’r Dydd ar Fin Ymestyn a Neges y Gân. Cynhyrchydd y caneuon yw Wyn L. Jones.

This is a collection of songs from popular singer Gwenda Owen over several years of recording which includes the song that won Song for Wales in 1995 Cân i’r Ynys Werdd, which also won at the Pan Celtic Festival. Other favourites are Y Ferch o Gefnydfa, Sibrwd y Gair, Mae’r Dydd ar Fin Ymestyn a Neges y Gân. The producer is Wyn L. Jones.

Category: Tag:

£11.99