Clyw Sibrydion

Hwn oedd CD cyntaf Cymraeg Lowri Evans, ac mae yn cynnwys y glasur Merch y Myny’. Mae’n rhwydd i weld talent Lowri fel cyfansoddwraig ar yr albym yma ac mae 11 cân i gyd. Mae Lee Mason yn chwarae gitâr, fe cyd-gynhyrchodd y CD gyda Wyn Jones. Ymysg y cerddorion eraill mae Arran Ahmun, Henry Sears, John Rodge a Melt Kingston.

This was Lowri Evans’s first Welsh CD, and it includes the classic Merch y Myny’. Lowri’s talent as a songwriter is plain to see on this 11-song album. Lee Mason plays guitar and co-produces with Wyn Jones. Among the other musicians are Arran Ahmun, Henry Sears, John Rodge and Melt Kingston.

Category: Tag:

£9.99