Boys from the Hill

Band o Abertawe oedd Boys From The Hill, ond mae’r aelodau’n dal i fod yn y byd cerddoriaeth gwerin.  Nifer o ganeuon cofiadwy ar y CD yma gan gynnwys Brechfa Jail, yr enwog Bells of Rhymney, Lifeboat Mona a rhai yn sôn am Abertawe a’r ardal fel South Gower Breakdown a Ffarwel i Llangyfelach Lon.

Boys From The Hill were a band from Swanse, but he members are still active n the folk scene. A number of memorable songs on the album – Brechfa Jail, the famous Bells of Rhymney, Lifeboat Mona and some songs from the Swansea area such as South Gower Breakdown and Ffarwel i Langyfelach Lon.

£11.99