Dim Da Maria

EP o chwech cân yw’r CD yma, ac mae yn cynnwys y gân daeth yn ail yn Cân i Gymru, cân a ysgrifennodd Lowri ar y cyd gyda Lee Mason y gitarydd. Cafodd y CD ei recordio gan Andy Coughlan. Eto mae yna sawl cerddor adnabyddus, yn eu plith Nerys Richards, Nigel Hopkins ac Andy ei hun.

Six song EP, and the CD includes the song that came second in Song for Wales, which was co-written by guitarist Lee Mason. It was recorded by Andy Coughlan who also plays on the record as well as leading musicians Nerys Richards and Nigel Hopkins.

Category: Tag:

£4.99