Blas

Mae ‘Blas’ yn cynnwys traciau gan amryw o artistiaid y label sydd wedi torri tir newydd i Fflach. Yn eu plith Llio Rhydderch, delyn deires; Julie Murphy a Dylan Fowler; Ceri Rhys Matthews a Jonathan Shorland; y brodyr Kilbride; Boys From The Hill a Cass Meurig, yn chwarae yr offeryn hynafol, y crwth.

‘Blas’ includes tracks by various artists from Fflach’s ground breaking fflach: tradd label. Among them are Llio Rhydderch, triple harp; Julie Murphy and Dylan Fowler; Ceri Rhys Matthews and Jonathan Shorland; the Kilbride brothers; Boys From The Hill and Cass Meurig, playing the ancient instrument, the crwth.

Category: Tag:

£11.99