O Groth y Ddaear

Talent newydd cynhyrfus yw Gwilym Bowen Rhys a dyma CD sy’n dangos y dawn sydd ganddo fel canwr a chyfansoddwr. Ymysg y caneuon mae Canu’n Iach i Arfon, Galargan (gyda Gwyneth Glyn), Ben Rhys a Cân o Fawl i’r Cwrw. Cerddorion eraill yw Patrick Rimes, Gwen Mairi Yorke a Robin Llwyd Jones.

Gwilym Bowen Rhys is a new exciting talent and this CD shows his vocal gift and his ability as a songwriter. Amongst the songs are Canu’n Iach i Arfon, Galargan (with Gwyneth Glyn), Ben Rhys and Cân o Fawl i’r Cwrw. Other musicians are Patrick Rimes, Gwen Mairi Yorke and Robin Llwyd Jones

SKU: CD358H Category: Tags: ,

£11.99