Emynau Mandy Williams

Dyma gasgliad o emynau a genir yn gampus gan Gôr Crymych, y tonau i gyd gan y ddiweddar hynod ddawnus Mandy Williams.Mae’r CD yma yn dyst i’w thalent fel cyfansoddwraig.

This is a collection of hymns sung delightfully by Crymych Choir, the tunes all written by the late, gifted Mandy Williams and this CD is witness to her talent as a composer.

Category: Tags: ,

£11.99