Tip Top

Ym 1988 recordiodd y diweddar Ray Gravell gaset o’r enw Tip Top o ganeuon llawn hwyl. Roedd Clwb Rygbi Llanelli yn meddwl llawer i Ray ac wrth gwrs Gorllewin Cymru, roedd o hyd yn dweud West is Best! Roedd yn gystadleuol iawn ar y meysydd rygbi ond i ffwrdd o’r maes yn bersonoliaeth hoffus twymgalon. Cynhyrchodd Geraint Davies, ffrind Ray deg o’r caneuon ar y CD.

In 1988 the late Ray Gravell recorded a cassette called Tip Top – jaunty songs which showed how Ray loved singing. Llanelli Rugby Club meant a lot to Ray and of course West Wales, he famously always said West is Best! He was very competitive on the rugby field but off the field a warm and kind-hearted person. His friend Geraint Davies produced ten of the songs on this CD.

Category: Tag:

£9.99