Carolau Nadolig

Deuddeg o garolau Nadolig gan gynnwys Mair Paid ag Wylo Mwy, Y Preseb, O Dawel Ddinas Bethlehem, Carol yr Asyn Bach a Iesu Faban yn cael eu canu gan Catrin Davies a’i merch Einir.

Twelve Christmas carols which include Mair Paid ag Wylo, Y Preseb, O Dawel Ddinas Bethlehem, Carol yr Asyn Bach and Iesu Faban all sung by Catrin Davies and her daughter Einir.

Category: Tag:

£9.99