Llais

Artistiaid amrywiol yn canu’r traddodiadol a’r newydd – Linda Griffiths, Alistair James, Laura Sutton, Colin Roberts, Einir Dafydd a Tudur Morgan. Recordiwyd yn Rockcliffe Studio, Llandudno a Stiwdio Fflach, Aberteifi a’r cynhyrchwyr oedd Tudur Morgan a Lee Mason. Ymysg y cerddorion mae Lee Mason, Bedwyr Morgan,Tudur Huws Jones a Delyth ac Angharad Jenkins.

Various artists singing the traditional and the new – Linda Griffiths, Alistair James, Laura Sutton, Colin Roberts, Einir Dafydd and Tudur Morgan. Recorded at Rockcliffe Studio Llandudno and Fflach Studio, Cardigan. Producers are Tudur Morgan and Lee Mason. Musicians include Lee Mason, Bedwyr Morgan, Tudur Huws Jones and Delyth and Angharad Jenkins.

SKU: CD349H Category: Tags: , ,

£11.99