Folk Heroes of Wales

Mae y CD yma gan Derec Brown yn rhoi tipyn o hanes am ein arwyr gwerin. Cymeriadau fel Pwyll a Rhiannon, Twm Siôn Cati, Madog, Arthur, y môr-leidr Barti Ddu o Sir Benfro ac wrth gwrs Dewi Sant. Mae’n albym addysgiadol gyda ttonau cofiadwy ac ar draciau 15-28 mae’r gerddoriaeth yn unig. Clawr trawiadol gan Charli Britton.

This CD by Derec Brown gives a lesson in history about our folk heroes such as Pwyll and Rhiannon; Twm Siôn Cati, Madog, Arthur, the pirate Barti Ddu from Pembrokeshire and of course Dewi Sant (Saint David). It is an educational CD with memorable tunes and tracks 15-28 are instrumental versions to sing along with. Wonderful artwork by Charli Britton.

Category: Tag:

£8.99