Tablau a Rhifo

Dau caset addysgiadol ar un CD, un yn dysgu rhifo a’r llall yn dysgu tablau i blant. Mae Tablau yn seiliedig ar syniad gan Helen Davies a caneuon Rhifo wedi eu ysgrifennu gan Dian Morgan Jenkins.

Two educational cassettes put together on one CD, with one teaching children to count and Tablau (Tables) is based on an idea by Helen Davies; Rhifo’s songs are written by Dian Morgan Jenkins.

Category: Tag:

£8.99