Alawon

Dyma’r CD cyntaf o’i fath i fflach:tradd sef jazz modern yn gymysg gyda melodiau gwerin, sy’n gwneud swn cynhyrfus wedi eu chwarae yn feistrolgar gan Tomos Williams, Daniel Williams, Dave Jones, Chris O’Connor gyda Ceri Rhys Matthews – y tro cyntaf i bag-hornpipe gael ei chwarae ar CD jazz.

This is the first CD of its kind for fflach:tradd, namely modern jazz fused with traditional Welsh music, which makes for an exciting new sound, masterfully played by Tomos Williams, Daniel Williams, Dave Jones, Chris O’Connor with Ceri Rhys Matthews on bag-hornpipe, played for the first time on a jazz CD.

Category: Tag:

£11.99