Adnabod

Delyth ac Angharad Jenkins yw’r artistiaid ar y CD yma, y ddwy yn flaenllaw yn y byd gwerin yng Nghymru a hefyd yn fam a merch. Mae’r CD yn cynnwys cyfansoddiadau a threfniadau DnA sy’n gwneud albym soniarus, bywiog ac ar adegau emosiynol gyda Delyth ar y delyn ac Angharad ar y ffidil. Mae Angharad hefyd yn aelod o’r band poblogaidd Calan.

Delyth and Angharad Jenkins, a mother and daughter duo are the artists on this C and both are well known in the folk scene in Wales and beyond. This CD includes compositions and arrangements by DnA themselves which makes for a tuneful, soulful and at times emotional album. Angharad is also a member of popular band Calan.

SKU: CD347H Category: Tags: ,

£11.99