Ym Mhenrhyn Gŵyr

Dyma CD gan Gôr Ty Tawe a sefydlwyd ym 1990 i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Abertawe a’r cylch. Mae nhw wedi canu yn yr Almaen, Gwlad Pwyl a Prâg a hefyd yn eglwys gadeiriol Barcelona. Mae’r côr yn canu mewn amrywiaeth o arddulliau cerddorol ac unawdwyr ar y albym yw Sion Goronwy a Helen Gibbon, sydd hefyd yn arwain, a’r cyfeilydd yw John Evans.

This is a CD from Côr Ty Tawe which was formed in 1990 for Welsh speakers and learners in Swansea and district. They have sung in Germany, Poland and Prague and at the cathedral in Barcelona. They sing in a variety of styles and the soloists on this album are Sion Goronwy and Helen Gibbon, who also conducts, and the accompanist is John Evans.

SKU: CD325N Category: Tag:

£9.99