Tymbal

Deuawd yw Tymbal sef Gwyn Rosser ac Emyr Sion Taylor o Gaerfyrddin a dyma eu EP cyntaf. Mae eu harddull blws, trwm ar adegau, yn creu caneuon cynhyrfus llawn egni fel yn Y Dydd yn Dod, Hyder a Camau ac O’r Diwedd. Gwir yw dweud mai dyma ddeuawd roc cyntaf Cymru.

The duo Tymbal are Gwyn Rosser and Emyr Sion Taylor from Carmarthen and this is their first CD. Their heavy blues style creates songs that are energetic and exciting such as Y Dydd yn Dod, Hyder and Camau o’r Diwedd. It is true to say that they are the first rock duo in the Welsh language.

SKU: RASP068J Category: Tag:

£4.99