Sir Fôn Bach

Llio Rhydderch – Sir Fôn Bach – fflach:tradd

Mae’r delyn deires yn offeryn cymhleth, ond mae Llio Rhydderch yn feistr ar ei chrefft fel a glywir ar ei chweched albym i fflach:tradd Sir Fôn Bach. Recordiwyd hon yn stiwdio Gorwel Owen ger Rhosneigr – buodd yn gynhyrchydd i Super Furry Animals a Gorky’s Zygotic Mynci – ac mae wedi ei syfrdanu â cherddoriaeth Llio. Mae yna rhyw ddyfnder emosiynol yn perthyn i Sir Fôn Bach fel yn ei recordiau blaenorol a gwnaeth Llio ymchwilio manwl i hen lawysgrifau, yn bennaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth ac archifau Prifysgol Bangor, ac arweiniodd hyn i greadigrwydd cerddorol pellach. Yn sylfaenol i hyn oll mae dylanwad yr hyn a glywodd ar yr aelwyd gartref pan yn blentyn ac yn ei isymwobod mae dylanwad cerddorion o bell ac agos, ynghyd a’r rhai mae hi wedi cydweithio gyda  i’w canfod ar yr albym yma. Mae ei dawn yn unigryw ac mae yn goleuo y traddodiad gerddorol Gymreig ac yng ngeiriau Aidan O’Hara, Irish Music Magazine: ‘Her music does not possess the listener; rather it liberates it’.

 

The triple harp is an intricate instrument, but Llio Rhydderch has mastered her craft, as we can hear on her sixth album for fflach:tradd Sir Fôn Bach. It was recorded at Gorwel Owen’s studio near Rhosneigr, Anglesey – he has produced Super Furry Animals and Gorky’s Zygotic Mynci – and finds Llio’s music captivating, There is an emotional depth to Sir Fôn Bach as there is in her previous recordings and Llio spent time searching old manuscripts in the National Library of Wales, Aberystwyth and in the archives of Bangor University, which led to further musical creativity, and fundamental to all this is what she heard at home, which influenced her as a child. In her subconscious there are musical influences from far and wide, as well as the people who have collaborated with her to be found on this album. Her gift is unique and  illuminates the Welsh musical tradition. In the words of Aidan O’Hara, Irish Music Magazine: ‘Her music does not possess the listener; rather it liberates it.’

SKU: CD370H Category:

£11.99