Lle’r Pwll

Lerpwl a Gogledd Cymru, dyma ddau le â chysylltiad agos gan bod llawer o bobl o’r Gogledd wedi ymgartrefu yno. Dyma CD yn dathlu eu perthynas gyda chaneuon fel Naw Stryd Madryn, Mynd o Wlad y Medra a The Pool. Mae’r Parch D. Ben Rees wedi cyfrannu nodiadau diddorol ar y clawr.

Liverpool and North Wales, two places with a lot in common, and this CD celebrates that relationship with songs like Naw Sryd Madryn, Mynd o Wlad y Medra and The Pool. The Rev. D. Ben Rees has written interesting sleeve notes to add to this CD’s appeal.

Category: Tag:

£11.99