Glas Glas Blaned

Mae y CD yma yn cynnwys caneuon o’r llyfr gan Cyhoeddiadau’r Gair ac mae’r caneuon yn addas i ysgolion cynradd ac ysgolion Sul. Mae’r caneuon yn cael eu canu gan sawl ysgol gynradd sef Maenclochog, Aberystwyth, Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin ac Ysgol Sul Salem, Caernarfon. CD i godi calon ym mhob ffordd.

This CD includes songs from the book by Cyhoeddiadau’r Gair and the songs are sung by primary and Sunday Schools. Primary schools include Maenclochog, Aberystwyth; Ysgol y Dderwen, Carmarthen and Salem Sunday School, Caernarfon. An uplifting CD in many ways.

SKU: CD353G Category: Tag:

£6.99