Galw Eto

Recordiad cyntaf Galwad y Mynydd ers y 70au cynnar, sy’n cynnwys yr aelodau gwreiddiol – Derec Brown, y brodyr Alwyn ac Eifion Daniels a Mike Harries. Roedd y band yn chwarae yn rheolaidd o amgylch Caerfyrddin. Caneuon hen a newydd cawn ar y CD yma.

Galwad y Mynydd’s first CD since the early 70s, which includes original members Derec Brown, brothers Alwyn and Eifion Daniels and Mike Harries. The band played regularly in the Carmarthen area of West Wales. This CD includes old and new material.

Category: Tag:

£9.99