Ffair Aberteifi

 

Mae Rhosier Morgan yn gerddor a cyfansoddwr o gymoedd y de, ond nawr yn byw yn Sir Benfro a dyma ei EP cyntaf. Mae ei ganeuon yn dangos ei angerdd at gerddoriaeth ac mae wrth ei fodd yn perfformio yn fyw a wedi cefnogi Gwilym Bowen Rhys, Gai Toms a Tecwyn Ifan. Clywid adlais o’r gerdd R. S. Thomas yn cân o’r enaid sef O! Tryweryn. Mae gan Miwsig neges i gerddorion i ganu beth sydd yn ei calon sydd hefyd yn wir am Alaw, cân i’w  wraig Jane. Mae Rhosier wedi bod yn canu mewn bandiau Saesneg ond wedi cael blas o ganu yn y Gymraeg, ac mae ei ddawn gyfansoddi caneuon gafaelgar i’w clywed ar Ffair Aberteifi, ble mae hwyl, cariad ac adloniant yn un. Cer Amdani sy’n cloi y casgliad yn sôn am ferch ifanc yn mynd dramor i ddarganfod bywyd newydd.

Rhosier Morgan is a musician and composer from the south Wales valleys but now resides in Pembrokeshire and this is his first EP. His songs reflect a passion for music and he delights in performing live having supported Gwilym Bowen Rhys, Gai Toms and Tecwyn Ifan. There are echoes of  R.S. Thomas’s poem ‘Reservoirs’ in the soulful O! Tryweryn. On the other hand Miwsig has a message for musicians to sing from the heart as reflected also in his song dedicated to his wife Jane, Alaw. Rhosier has sung with English bands, but is enjoying singing in Welsh and his gift for composing memorable tunes is to be heard on Ffair Aberteifi, where fun, love and entertainment mingle. Cer Amdani closes the EP and is about a young girl who goes to foreign climes to find love.

SKU: CD371J Category:

£4.99