Enlli

Dyma CD a ysbrydolwyd gan Ynys Enlli gan Llio Rhydderch, brenhines y delyn daeres. Mae Llio wedi cael clôd gan nifer yn y byd gwerin, ac mae’n adnabyddus tu allan i Gymru erbyn hyn. Mae yna nifer o donau hyfryd ar y CD (sydd a DVD bonws hefyd) – Clychau Clynnog, Malltraeth a Conset Harri Prydderch.

This is a CD influenced by Bardsey Island, at the end of the Llyn peninsula, by Llio Rhydderch, a wonderful exponent of the triple harp. Llio has been praised in Wales and beyond and there are some wonderful tunes on this album, amongst them Clychau Clynnog, Malltraeth and Conset Harri Prydderch. It also has a bonus DVD.

SKU: CD250S Category: Tag:

£12.99