Dathlu Fflach yn 40

Fel rhan o ddathlia dau penblwydd Fflach yn 40 cyflwynwn y casgliad unigrywhwn sy’n edrych nôl drosgyfnod o ddeugain mlynedd o recordio a chyhoeddi caneuon gan amryw o artistiaid o wahanol genre cerddorolar label Fflach. Ar y grynoddisg hon clywir 12 o ganeuon o’r ôl gatalog yn cael eu perfformio gan rai o artistiaid mwy afadnabyddus a thalentog Cymru.

 

As part of the Fflach 40 year celebrations this compilation looks back over 40 years of recording songs and publishing from a wide variety of artists and genre on the Fflach label. On the CD you can listen to 12 songs from the back catalogue performed by some of the best known artists in Wales.

Category:

£9.99