Codi’n Fore

Ar CD unwaith eto ac wedi recordio yn Sonic-One Studio, Llangennech gan Tim Hamill. Mae Bromas yn datblygu swn eu hunain, fel y clywir yma. Deg cân cawn tro hwn gan gynnwys Gwena, ‘Stafell Wag, yr hynod ‘catchy’ Merched Mumbai a Diolch yn Fawr.

Another CD from Bromas recorded by Tim Hamill at Sonic-One Studio, Llangennech. Bromas are developing their own sound as this album proves. Ten songs this time which include Gwena, ‘Stafell Wag, the catchy Merched Mumbai and Diolch yn Fawr.

SKU: RASP066N Category: Tag:

£9.99