Catrin Aur

Yn dod o Beulah, Castell Newydd Emlyn dyma CD cyntaf y soprano dalentog, ac mae wedi canu dros y byd yng nghwmni pobl fel Catrin Finch. Yn cyfeilio ar y CD mae Meinir Jones Parry a John Rodge. Mae ‘na ganeuon cyfarwydd a thraddodiadol ar y CD yma.

From Beulah, Newcastle Emlyn this is the gifted soprano’s first album. She has sung throughout the world in the company of people like Catrin Finch. Accompanying Catrin are Meinir Jones Parry and John Rodge. There are popular and traditional songs on this CD.

Category: Tag:

£11.99