Caneuon Hwyl a Sbri I Blant

Amrywiaeth o ganeuon pop ac artistiaid ar yr albym yma, i blant ychydig yn hŷn, gyda chyfraniadau gan y Boisbach, Derec Brown, Beti a Siân, Lisa Haf ac Ail Symudiad. Unwaith eto mae’r geiriau i gyd ar y clawr.

A variety of pop songs and artists on this album, this time for slightly older children, with contributions from boy band the Boisbach, Beti and Siân, Lisa Haf and Ail Symudiad. Once again, the words are all on the cover.

SKU: CD308L Category: Tag:

£8.99