Ar y Fferm (On the Farm)

Einir Dafydd sy’n canu am anifeiliaid a bywyd ar y fferm.  Ymysg y caneuon mae Y Frân a’r Bwgan, Mister Meical Mochyn, Cân y Belar, Cân y Cwn a Bant a Ni i’r Sioe. Mae’r geiriau tu fewn y clawr ac mae na fersiynnau offerynnol o’r caneuon ar y CD hefyd.

Einir Dafydd sings about animals and life on the farm. Among the songs are Y Frân a’r Bwgan, Mister Meical Mochyn, Cân y Belar, Cân y Cwn and Bant a ni i’r Sioe. All the words are inside the cover and there are instrumental versions of the songs as well.

Category: Tag:

£8.99