Adnodau Gyda Blodau

Deuddeg cân gan y grwp dawnus Catsgam, wedi eu hysgrifennu gan Rhys Harries, gyda rhai geiriau gan Grahame Davies. Clywir llais unigryw Catrin Brooks ar ei gorau, ac mae gweddill y band yn gwneud eu rhan i wneud hwn yn CD gwerth ei gael.

Twelve songs by the talented group Catsgam, mostly written by Rhys Harries, but with some words by Grahame Davies. Catrin Brooks’s voice shines once again, and the rest of the band play their part to make this a must-have CD.

Category: Tag:

£11.99