A Map of Love – Around Wales with Dylan Thomas

Recordiwyd y CD yn yr ystafell wely lle ganwyd Dylan yn 5 Cwmdonkin Drive, Abertawe, gyda chaniatâd y perchennog, ac mae llyfr a ysgrifennwyd gan Jackie Hayden ar gael hefyd.  Mae Jackie ffigwr blaenllaw ym myd cerddoriaeth yn Iwerddon, a chafodd y cytundeb recordio cyntaf i U2. Mae y script ganddo hefyd, yn cael ei ddarllen gan y bardd enwog Jim Parc Nest.

This CD was recorded in the bedroom where Dylan was born at 5 Cwmdonkin Drive, Swansea by kind permission of the owner. The accompanying book was written by Jackie Hayden an Irish author and journalist and has been involved in the music industry for years and got U2 their first recording contract. The script, by Jackie is read by famous Welsh poet Jim Parc Nest.

SKU: CD352H Category:

£11.99