SWCI BOSCAWEN

Couture C'ching Couture c'ching CD044N

Mae ei halbwm newydd allan nawr, Couture C'Ching. O'r CD hir ddisgwyledig hon, mae tair o ganeuon o'i senglau, a hefyd mae fersiwn o'r Ballad of Jim Jones gan y Brian Jonestown Massacre. Mae Anton Newcombe o'r band yn rhoi ei gyfraniad am ddefynddio'r gân i elusen plant yng Nghymru. Bydd crysau 'T' ar gael hefyd nes 'mlaen yn yr haf.

Swci Boscawen's latest CD, Couture C'Ching is out now. There are three songs from the two singles on the long awaited album, and also a version of Ballad of Jim Jones, by the Brian Jonestown Massacre. Anton Newcombe from the band is donating his fee for using the song to a children's charity in Wales. There will be Swci 'T' shirts available later on in the summer.

Couture c'ching (2007)

01 Coc Roc
02 Couture C'Ching
03 Rhedeg
04 Shwgwr
05 Ballad Jim Jones
06 Swci
07 Gweld Ti Rownd
08 Min Nos Monterey
09 Contutti
10 Adar Y Nefoedd

Min Nos Monterey Min Nos Monterey CD037R
Ail sengl Swci Boscawen i label Rasp. Recordiwyd y sengl yn Bryn Derwen, Bethesda gyda David Wrench a Zak Ravioli yn cynhyrchu. Mae wedi cael ymateb da gan y cyfryngau a bydd Swci yn hyrwyddo'r CD yn y misoedd sydd i ddod gyda ymdangosiad hefyd ar Bandit ar S4C. Enw'r ail gân ar y CD yw Adar y Nefoedd.


The second CD single that Swci Boscawen has released on Rasp - "Min Nos Monterey". It was recorded in Bryn Derwen, Bethesda and it features the production work of David Wrench and Zak Ravioli. It has had a good reaction from the media and Swci will be performing on S4C's Bandit in the coming weeks to promote the single. The second song on the CD is "Adar y Nefoedd".

Min Nos Monterey (2006)

01 Min Nos Monterey
02 Adar y Nefoedd
Swci Boscawen Swci Boscawen CD028E
CD sengl yn cynnwys dwy gân pync/pop - Swci a Popeth. Y cerddorion yw Mared Lenny, Twm Champagne, Meilir Radio Luxembourg, Zak Ravioli a David Wrench. Y cynhyrchwyr yw David Wrench a Zak Ravioli. Yr oedd Mared yn arfer bod yn brif leisydd i'r grŵp poblogaidd o Gaerfyrddin, Doli, sydd nawr wedi gorffen. Mae yna ddyfodol addawol iawn gyda Swci Boscawen.

A CD single that includes two punk/pop songs - Swci and Popeth. The musicians are Mared Lenny, Twm Champagne, Meilir Radio Luxembourg, Zak Ravioli and David Wrench. The producers are David Wrench and Zak Ravioli. The main vocalist, Mared, used to be a member of the popular Carmarthen band Doli, which have now disbanded. Swci Boscawen have a very promising future.

Swci Boscawen (2005)

01 Swci
02 Popeth

Yn ôl i Artistiaid
Back To Artists